Zebřička pestrá

 

Český název: ZEBŘIČKA PESTRÁ

Latinský název: Taeniopygia guttata

Výskyt: celá Austrálie, Malé Sundy

Tělesné rozměry: délka 10 cm (včetně ocasu)

 

Způsob života

Zebřičky jsou velmi čilí a aktivní ptáci. Pohybují se ve všech částech klecí a voliér, rády se pohybují po zemi, kde si hledají potravu.

Vynikají zejména svojí nenáročností, adaptabilitou a jsou jedny z nejlepších ptáků pro začínající chovatele.

 

Potrava

Směs drobnějších semen s převahou různých druhů prosa, ovoce, zelené krmení, v době hnízdění vaječná směs, máčené piškoty.

 

Chovatelské zařízení

Zebřičky můžeme chovat doma v kleci (upřednostňují klece bednového typu – tj. kryté ze tří stran, dává jim to větší pocit bezpečí),

lze je chovat i ve venkovních voliérách. Velmi rádi se koupou, neměla by jim tedy chybět nádoba na koupání.

Zebřičky jsou i přes svou malou velikost ptáci poměrně otužilí a odolní.

Mohou zůstat celoročně venku za předpokladu, že mají přístřešek, kde teplota neklesá pod 0oC.

 

Rozmnožování

Zebřičky jsou pohlavně dospělé ve 12-14 týdnu. Samička snáší 5-9 vajec.

Mláďata se líhnou po 12-13 dnech. Po 20 dnech opouští hnízdo, ale každý večer se do něj vrací. Za dalších 5 dní jsou již zcela samostatná.

 

Délka života

Zebřička pestrá se dožívá 5ti let.