Neoféma modrohlavá

Český název: NEOFÉMA MODROHLAVÁ

Latinský název: Neophema splendida

Výskyt: vnitrozemí jižní Austrálie

Tělesné rozměry: 40g, délka 19 cm (včetně ocasu)

 

Způsob života

Nejvíce jsou aktivní za šera, o čemž svědčí i jejich velké oči adaptované na nedostatek světla.

Přes den zpravidla nečinně posedávají na svém oblíbeném místě. S oblibou se zdržují na zemi, kde sbírají potravu.

 

Potrava

Základ krmné směsi tvoří proso, lesknice, oves a slunečnice, dále kardi, len, niger, semenec, ovoce, zelenina, zelené krmení.

V době hnízdění podáváme vaječnou směs. Neměly by chybět větvě na okus, sépiová kost a písek na trávení.

 

Chovatelské zařízení

Lze je chovat v klecích (potřebuje každodenní prolet po místnosti) nebo ve voliérách.

Lze je chovat celoročně venku, ale musí mít suchý, dobře izolovaný, nejlépe zděný úkryt. Velice rádi se koupou, měli by mít k dispozici nádobu ke koupání.

 

Rozmnožování

Samička snáší 4-6 vajec, které zahřívá sama 18-24 dní. Mláďata vylétají z budky ve stáří 4-5 týdnů. Samec je ještě 2 týdny dokrmuje.

 

Délka života

Neoféma modrohlavá se dožívá 12ti let.